Genus HBTQ 10-pack

100,00 kr
- +
I lager

Alla människor är olika och det är positivt. Men i samhället finns också mer eller mindre osynliga normer som säger hur du bör vara. Till exempel normer kring kön, könsroller, könsidentitet och sexualitet. Människor som på något sätt bryter mot dessa normer möts inte alltid med förståelse och acceptansDärför är det viktigt att fundera över vilka vi är, vad vi gillar och hur vi identifierar oss, och att vi vågar diskutera och reflektera över detta för att alla ska få plats i samhället och känna att de räknas.   

Det är viktigt att komma ihåg att varje person har rätt att själv välja närhur och för vem de vill, diskutera frågor kring sin egen könsidentitet och sexualitet och det är därför centralt att detta respekteras i arbetet med märket. Märket handlar om att synliggöra normer kring genus och HBTQ+ och bidra till ökad förståelse för våra olikheter 

Rekommenderad åldersgrupp
Äventyrare och uppåt 

Kriterier
För att få märket Genus HBTQ+ bör du: 

  • Lära dig om normer kopplade till genus, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. T ex kan ni se filmer från machofabriken eller RFSL ungdom. 
  • Undersöka hur normer och acceptans för olikheter ser ut i de olika sammanhang du befinner dig i, exempelvis i hemmet, skolan, Scouterna och i övriga samhället. 
  • Reflektera över hur vi kan bidra till öppnare förhållningssätt och bidra till att utmana normer kring genus och HBTQ+ 
  • Jämför med hur det är i andra länder och deras samhällen samt scoutrörelser. Alla människor är lika mycket värda men hur ser människors säkerhet och rättigheter ut i praktiken i olika länder?  

 

More Information
NamnGenus HBTQ 10-pack
Fraktfritt vid beställning över 500kr.
Eko & reko. Scouternas värderingar återspeglas i våra produkter.
0200-870800
scoutshop@scouterna.se