Certifieringar


Hur jobbar vi?

Det är viktigt för oss att leva som vi lär, därför försöker vi jobba så eko och reko som möjligt. De kläder som vi designar själva bär Scouternas värderingar in i minsta detalj och när vi kan väljer vi produkter som är producerade i Sverige.Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna. Läs mer på www.fairtrade.se
GOTS

GOTS är förkortningen av Global Organic Textile Standard, som är en internationell miljömärkning för ekologisk textil. Märkningen omfattar både sociala och miljömässiga krav, från råvara till färdig textil. GOTS kriterier innefattar stränga regler för användandet av kemikalier i odling och i beredning. Dessutom ställer kriterierna krav på arbetsmiljön för de som arbetar i de olika leden. GOTS-certifierade produkter får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen och måste även uppfylla kvalitetskrav som tvättäkthet, krympning och slitage.
Zero Mission

De flesta av våra textilier tillverkas i Indien och fraktas med båt till Sverige. Alla våra transporter miljökompenseras genom Zero Mission. Att klimatkompensera innebär en reduktion eller ett upptag av utsläpp av växthusgaser i anslutning till projekt någon annanstans, vanligtvis i utvecklingsländer. Våra klimatkompensations-pengar används i ett REDD+ projekt i distriktet Khasi i Meghalaya, Indien. Projektet vill bevara kvarvarande skogar i området och har även ett särskilt fokus mot kvinnor som tränas att ta hand om mikrofinans-institutionerna som skapas inom ramen för projektet.
Global Recycle Standard (GRS)

Global Recycle Standard (GRS) är en internationell produktstandard för att spårainnehållet av återvunnet material i en slutprodukt. Standarden tar hänsyn till hela kedjan från råmaterial till färdig produkt och omfattar även miljömässiga faktorer, sociala aspekter och kemikalierestriktioner.
Made in Sweden

Flera av våra leverantörer har sin tillverkning i Sverige. Light My Fires produkter tillverkas i fabriken i Västervik, täljkiten kommer från Nyåker, Wildos matlådor, kåsor och sporkar görs i Borås, Bolas strumpor i Grönhög och Mora of Sweden har sin tillverkning i Mora.